Hva er Flutiform K-haler?

Flutiform K-haler er en inhalator som er utviklet for å hjelpe deg til å kontrollere astmaen din. Inhalatoren utløses ved innpust som betyr at den automatisk utløser en dose av legemiddelet når du puster inn gjennom munnstykket. Når du bruker den hver dag vil den hjelpe deg med å forebygge tungpustethet og den vil derfor gjøre det lettere for deg å puste.

Dette legemidlet inneholder to virkestoffer:

Flutikasonpropionat

Tilhører en gruppe legemidler som kalles steroider. Steroider bidrar til å redusere hevelse og betennelse i lungene.

Formoterolfumaratdihydrat

Tilhører en gruppe legemidler som kalles langtidsvirkende beta2-agonister. Langtidsvirkende beta2-agonister er langtidsvirkende bronkodilatorer som bidrar til å holde luftveiene åpne, slik at det blir lettere for deg å puste.

Sammen bidrar disse to virkestoffene til å forbedre pusten din.

Dette legemidlet bidrar til å forhindre pustevansker som astma og bidrar til å forhindre at du blir kortpustet og får pipende/hvesende pust. Det fungerer imidlertid ikke hvis du allerede har et astmaanfall, dvs. du er allerede kortpustet og har pipende/hvesende pust. Da må du bruke en hurtigvirkende anfallsmedisin, som salbutamol.

Hva er Flutiform K-haler?

Hvor lenge vil min Flutiform K-haler vare?

Hvor lenge vil min <strong> Flutiform K-haler</strong> vare?

Legemidlet oppbevares i en aerosolbeholder, som er gjemt i en plastbeholder. 

Plastbeholderen har et telleverk som forteller hvor mange doser du har igjen. En ny inhalator inneholder 124 doser - du frigjør 4 doser før du bruker den første gang, og da er det 120 doser igjen. Det er vanlig å ta to doser om morgenen og to doser om kvelden, altså er det medisin for 30 dager i inhalatoren.

Telleverket er fargekodet. Når det er færre enn 28 doser igjen blir fargen gradvis endret til rødt og du må kontakte legen din for å få en ny inhalator. Ikke bruk inhalatoren når telleverket viser "0" eller har blitt fullstendig rød.

An image of Interaktiv veileder

Interaktiv veileder

An image of Film om hvordan du bruker din <br /><strong> Flutiform K-haler</strong>

Film om hvordan du bruker din
Flutiform K-haler

An image of Last ned pakningsvedlegget

Last ned pakningsvedlegget